QUAEDAM

QUAEDAM
Mira et prodigiosa in gratiam studiosorum hîc inserere libuit, quamvis a scopo nostro aliena, et a debito ordine; quaerenda enim potius erant in titulo Mira, vel Prodigiosa: cum vero tanta sit locorum copia ab M. ac P. incipientium, et tanta tenuitas elementi Q. utrique videri possit auctor consuluisse, catalogum huic loco inserendo. Achemenis herba in hostes coniecta illos in fugam vertere traditur, teste Pliniô, qui illam solitam a Regibus Persarum contra omnia corporis incommoda, et instabilitatem mentis comedi et bibi scribit, l. 24. c. 17. Ad aquas Cutilias insulam visam, quae die nocteque locum assidue mutaret, idem testatur, l. 2. c. 95. Agna locuta fertur, Bocchoro dynastâ Aegyptum administrante. Caelius, l. 27. Antiq. Lection. c. 27.
Agrippina Claudii uxor turdum habuisse fertur, qui loquendo homines imitaretur. Alcippe mulier elephantem peperisse scribitur â Plinio, l. 7. c. 3. Amyclae, urbs in Latio, a serpentibus deletae seruntur, teste Pliniô, l. 8. c. 29. Anates Ponticae, teste eôdem, l. 25. c. 2. venenis nutriuntur. Anaxagoras Clazomenius numquam ridere visus est, quod et de Crasso Crassi a Parthis caesi avo refert Plin. l. 7. c. 19. Ancillam serpentem peperisse initiô belli Marsici, testatur Plin. l. 7. c. 3. Anguillas, in Cabura fonte Mesopotamiae, et Labra fonte Cariae apud Gnidum, ita miansuefactas fuisse tradunt, ut non solum cibos e manibus hominum caperent, sed et in aures impositas deferrent. Antipater Sidonius Poeta, quô die natus est, semper febri correptus fuit, côdemque die defunctus traditur, teste Pliniô, l. 7. c. 51. Aquilarum pennas aliarum avium pennas permixtas devorare, tradit Plin. l. 10. c. 3. Argis Arescusam mulierem cum nupsisset, mox in marem conversam, Arescontem dictum, visam Mutianus testatur apud Plinium, l. 7. c. 4. qui se vidisse testatur Lucium Cossicium civem Thisdritanum ex femina in marem mutatum nuptiarum die; et Casini, Publiô Liciniô Crassô et Caiô Cassiô Longinô Consulibus, puerum ex puella sactum idem scribit. Aristomenes Messenius, Atheniensibus ob calliditatem invisus, et dissectus, cor hirsutum et pliosum habere repertus est; teste Pliniô, l. 11. c. 37. Armorum strepitus et tubarum sonitus ante et post Cimbricum bellum inchoatum exauditos, armaque caelestia visa, et armatos ab ortu in occasum, et e contra concurrere, ab Amerinis et Tudertibus in Tertio Marii consulatu visos esse testatur Plin. l. 2. c. 57. Aspidem in Aegypto ad cuiusdam mensam catulos peperisse, idem Plin. refert. Atys Croesi Regis filius semestris, cum quendam gladiôpatris iugulum feriturum vidisset, locutus fertur, teste Herodotô. Aviola consularis in rogo revixisse traditur, licet a flamma, nullô opem ferente, exstinctus fuerit, teste Pliniô, l. 7. c. 52. ubi et Caelium Tuberonem a rogo relatum scribit. Baiis in Campania, balnes duo vicia sunt; in quorum unum canes coniecti, subito destituti sensibus exspirâsse videntur; in alterum vero, statim revivixcunt, ut ipsi proriis oculis inspeximus. Baris herbae tactu draconis catulum occisum ad vitam revocatum, tradit Xanthus Historiographus, qui idem testatur de Thylone a dracone occiso; Iuba quoque, Pliniô referente l. 25. c. 2. quendam in Arabia ad vitam herbâ revocatum testatur. Bovem locutum Plin. l. 8. c. 45. testatur, Ubi ait, propterea Senatum sub dio haberi coeptum fuisse. Budda, Gymnosophistarum princeps, e latere virginem generatam refert apud Cael. Rhodig. l. 15. c. 1. Casini puella in puerum mutata
traditur, teste Plin. l. 7. c. 4. Cato et Marcus Crassus numquam risisse feruntur. Cea insula fontem habet hebetes potantes facientem. Plin. l. 31. c. 2. Cecina Volaterranus, quae in bello fiebant per hirundines amicis nuntiabat, quae ad nidos suos redibant. Vide Plin. l. 10. c. 24. Ceneus sexum mutâsse traditur: de quo Ausonius, edyll. 6. v. 20.
Maeret in antiquam * Ceneus revocata figuram.
* Alii libri Cenis. Cervus a Ptolemaeo Rege ita educatus traditur, ut etiam Graedo loquentes intelligeret. Cleon ex Daulia urbe Phocidis numquam somniâsse fertur, cum multos annos vixisset, ut Plutarch. in l. de oraculis scribit. Clitorii in Arcadia lacus est, cuius aqua pota vini fastidium adfert, auctore Pliniô, l. 31. c. 2. et Andri fontem septimô quoque die inebriare, idem ex Mutiano refert. Colossis flumen est, in quo lateres coniecti, lapides extrahuntur, ut scribit Plin. l. 31. c. 2. Considius funere elatus revixisse traditur. Cornelius Rufus Consul Marii collega dormiens, ut somniârat, excaecatus est. Cornix alba proverbium est de re rara. Hanc visam refert Cael. Rodig. l. 17. Antiq. lection. c. 11. Crotonem et Locros pestem numquam expertos tradunt; teslis est Plin. l. 2. c. 96. Cyzici fontem esse, qui potantes amorem deponere facit, testis Mutianus. Daphidas sophista Delphos petens Apollinem consuluit, an equum amissum inveniret: responsum est, inventurum, sed deturbatum iri. Rediens incidit in Attalum Regem, quem lacesserat; a quo de saxo (cui equinomen erat) praecipitatus est. Delius rivus Euboeae saxa irrigata in altitudinem crescere facit, auctore Pliniô, l. 32. c. 103. Delphinos hominis amantes esse multis exemplis demonstratur a Plinio, l. 9. c. 8. In iis, pueri apud Puteolos, qui dephini, quem cibô sibi familiarem reddiderat, dorsô exceptus, per mare ferebatur, et ad litus incolumis restituebatur; donec illô ex
morbô defunctô, delphinus, cum puerum in loco solito non reperiret, et ipse maerore consectus, interiit. Demarchum Parrhasium, cum pueri Iovi Lycaeo in Arcadia imolati exta vorâsset, in lupum conversum, post annos 10 pristinam recuperâsse formam Plin. ex Copa refert, l. 8. c. 22. Direptina Mithridatis silia geminô dentium ordine fuisse traditur. Echeneis pisciculus navem, quamvis ventorum videlatas magnas remoratur, teste Pliniô, l. 9. c. 25. Is remora ob id a Latinis dicitur. Egles Samius athleta mutus, cum quendam malâ fide victoriae praemium usurpare videret, indignatione commotus locutus fertur. Elephantem super funes ambulâsse, et litteras Graecas didicisse, Plin. ex Mutiano refert, l. 8. c. 3. Epimenides Cretensis ab Agisarcho patre ad ovium custodiam destinatus, 50. annis in spelunca dormiisse traditur. Euriphaeus Cyrenaeus, in superiori maxilla pro dentibus os habuisse fertur. Euripidis ad sepulchrum in Macedonia duo rivi confluunt, quorum unus mortifer, alter salubris est. Plin. l. 31. c. 2. Euthimenis filus, trienniô ad tres cubitos excrevisse traditur. Fanum Veneris Paphiaream habere, in qua numquam pluit, scribit inter alios Plin. l. 2. c. 96. Fausta mulier Ostiensis 4. unô partu edidisse traditur, duos mares, et totidem feminas, teste Plin. l. 7. c. 3. Sed illud magis mirandum, quod mulier nobilis in Batavis tot peperisse a Belgicis scriptoribus traditur, quot in anno sunt dies. Formicae formicas mortuas sepeliunt, teste Pliniô, l. 11. c. 30. Fortunae muliebris simulacrum bis locutum refert Titus Livius. Fulmina Scythiam, et alias regiones Boreales, Aegyptum, Aethiopiam. et alias regiones Australes non attingunt, teste Pliniô, l. 2. c. 50. neque feriunt lauros, neque tecta pellibus vitulorum marinorum, neque aquilam, ut Plin. scribit l. 2. c. 55. Gorgias Epirota, dum mater ad tumulum in funere deferretur, ex eius utero prodiisse, et vagiisse traditur. Graeci Aesopum, Herculem, et
Glaucum revixisse tradunt, seu potîus fabulantur. Grillum quendam, inter alios, a Circe in brutum mutatum iidem scribunt. Gyari insulae in colas a muribus fugatos scribit Plin. l. 8. c. 29. Harpasis in Lycia cautes erat, teste Pliniô, nullâ aliâ vi hominis quam unius digiti mobilis. Vide Plin. l. 2. c. 96. Hercules triplici dentium ordine fuisse traditur. Hermotini Clazomenii animaegressa corpore, longeque pervagata; multa nuntiâsse, et ad corpus rediisse traditur, scribit Plin. l. 7. c. 52. Hierapoli in Syria, in lacu Veneris pisces fuisse, qui vocati adessent, et aedituis parerent, seque scalpendos praeberent. Plin. l. 32. c. 2. Iason Pheraeus a quodam percussus, a vomica liberatus dicitur, a qua medicorum operâ nullâ potuerat liberari, teste Cicerone, l. 2. de natura Deorum. Ilias Homeriin cortice nucis inclusamirô artificiô, narratur a Plinio ex Cicerone. l. 7. c. 21. Insulae in lacu Caecubo et Reatino fluctuant, ut scribit Plin. l. 2. c. 95. sic in Nymphaeo saltuares appellatae, et silvae alibi. Insulae entae in mari de novo Delos et Rhodos, postea Anaphe, Nea, Thera, Therusia, et Hiera, teste Plin. l. 2. c. 87. Iphis sexum mutâsle traditur. Dubium est an sit illepictor. de quo Plin. l. 35. c. 10. Iris sive arcus caelestisquottidie Locris, et ad lacum Velinum videtur, ut scribit Plin. l. 2. c. 62. Lacydi philosopho anser comes perpetuus fuit, ab eius latere numquam discedens, uti testatur Diogenes. Laodiceae platanus mutabatur in oleam ad Xerxis Regis adventum, teste Pliniô. Ligna iniecta in flumen Ciconum, lacum Velinum, Surium Colchidis; et Picentinorum silarum, lapidescunt, taste Pliniô, l. 2. c. 103. Limirae fons est, qui cum piscibus locum mutare solet: aliquid boni portendit, si cibum oblatum pisces accipiunt; mai siabigunt. Plin. l. 31. c. 2. Lunas tres noctu fimul visas esse, Cneiô Domitiô et Luciô Anniô Consulibus, testatur Plin. l. 2. c. 32. Lusciniae et sturni Graece et Latine locuti feruntur. Nos sturnum Hispanice loquentem audivimus. Lycos in India fontem esse, cuius aqua lucernae ardent: quod et Ecbatanis contingere, scribit Plin. l. 31. c. 2. Lunas tres noctu simul visas esse, Cneiô Domitiô et Luciô Anniô consulibus, testatur Plin. l. 2. c. 32. Maricia Romae, partu fulmine, quô icta fuit, exanimatô, ipsa tamen supervixit, teste Plin. l. 2. c. 51. Marcus Curius et Cneius Papirius Carbo cum dentibus nati feruntur, teste Pliniô; unde prior Dentatus dictus est. Valeria quoque cum dentibus nata est, quod fuit illi exitiosum. Vide Plin. l. 7. c. 16. Marisquidam, parteanticâhomo, postica equus annos 125. vixisse, et ter mortuus, ter revixisse traditur. Memnonis statuam, ad eius sepuchrum, oriente Sole sonum edere solitam tradunt Strabo, l. 17. et Plin. l. 36. c. 7. MOntes duos in agro Mutinensi inter se concurrisse, Luciô Marciô et Sextô Iuliô Consulibus, seribit Plin. l. 2. c. 83. Mortui quidam revixisse a Plinio referuntur, l. 7. c. 52.
Mula mulum peperit, cum Xerxes expeditionem in Graeciam pararet. Theophrastus mulas gignere in Cappadocia scribit, Pliniô referente, l.
8. c. 44. Naves e portu Carthaginis exeuntes e Lilybaeo conspectas esse, auctores sunt Strab. et Plin. l. 7. c. 21. nec conspectas solum, sed etiam numeratas a quodam oculis lynceis. Nausimenis Atheniensis uxor, cum liberosin in cestu deprehenisset, prae nimio horrore vocem amisit, ex Plutarcho. Olachas, fluv. Bithyniae, Briazum templum alluens, periuros velut flamma urit, teste Plin. l. 31. c. 2. Oleas et prata in agro Marrucino sedes mutâsse, viâ publicâ intercedente, sub Nerone, adnotat Plin. l. 2. c. 83. Oppidum in Hispania a cuniculis, in Thessalia a talpis, in Gallia a ranis eversum traditur apud Plin. l. 8. c. 29. Orchomenus, oppidum Euboeae, duos habet proximos fontes, quorum alter memoriam, alter oblivionem affert. Plin. l. 31. c. 2. Orionis sive Oti corpus in mone Cretae repertum fuit, 46. cubitorum, test Pliniô, l. 7. c. 16. Ovis in in sula Co leonem peperisse fertur, a Nicippo, cuius ovis erat, mox in sulae principatu usurpatô. Partus aliquot prodigiosi a Plin. l. 7. c. 3. referuntur. Perpereni, pupuli Lydiae, fontem habent, qui rigatam terram lapideam facit, ut scribit Plin. l. 31. c. 2. Philetas couselegiographus corporeadeo tenuifuit, ut plumbum deferens in cederet, ne a vento raperetur. Philinus quidam totô vitae tempore, nil. praeter lac, gustâ sse traditur. Philippus Rex Macedoniae monitus ut a quadriga caveret, omnes quadrigas sustulit; sed gladiô Paysaniae, in cuius manubrio caelata erat quadriga, interfectus est. Pluisse lacte et sanguine; Marcô aureliô et Caiô Porciô consulibus; carne, Luciô Volumniô et Serviô Sulpitiô Sulptiô Consulibus; ferrô in Lucania, paulo antequam Marcus Crassus a Parthis caeeretur cum militibus Lucanis; lanâ, apud Carissanum castrum; lateribus, cum Milo interfectus est, seribit Plin. l. 2. c. 58. Titus quoque Livius plura huiusmodi prodigia multis in locis recenset. Pyrrhus Rex Epiri pollice pedis dextri lienosos curâsse fertur. Rhodi quottidie Sol aliquâ horâ videtur, teste Pliniô. Rivus in Iudaea omnibus Sabbatis diebus siccatur, ut Plin. l. 31. c. 2. scribit. Sagunti, dum illud expugnaretur, infans in uterum reversus traditur. Samosatis stagnum emittitimum, qui aquâ accenditur et terrâ restinguitur. Plin. l. 2. c. 104. Servilii Iulii statua, in templo fortunae in censo ab in cendio servata traditur. Sidem stagnum Indiae, in quo omnia mergantur, esse tradit Plin. l. 31. c. 2. * In aliis codicibus siderim. Smasnadorides Sybarita per annos 20. Solem nequeve orientem neque occidentem vidisse iactabat: quod et de Nestico legitur. Soles plures simul visos, modo in oriente, modo in occidente, et semelin meridie a matutino tempore ad occasum in Bosporo; trinos vero saepius, ut; Spuriô Posthumiô et Quintô Minutiô, Quintô Martiô et Marcô Portiô, Marcô Antoniô et Publiô Dolabellâ, Marcô Lepidô et Luciô Plancô Consulibus, tradunt Titus Livius, l. 29. c. 14. et 41. c. 21. et Plinius, qui suô tempore etiam id accidisse testatur sub Claudio Principe, et alibi. Solem totô eô annô, quô Caesar interfectus est, pallidum visum fuisse scribit Plin. l. 2. c. 30. et 31. Syracusis Sol quottidie apparet, sicuti et Rhodi, teste Pliniô. Tamarici fluvii Cantabriae fontes duodecies siccari singulis diebus perhibentur, ut scribit Plin. l. 31. c. 2. Tarquiniensem lacum ferunt duo nemora habuisse, nunc formae triquetrae, nuncrotundae, nunc quadrilaterae. Telephus Herculis filius a cerva in silva nutritus traditur. Terra in agro Gabino et Reatino tremit, teste Pliniô, l. 2. c. 94. 95. Theon Stoicus dormiens ambulâsse traditur apud Diogenem Laertium; quod et servo Periclis accidisse ferunt, ita ut tecta dormiens conscenderet. Sed illud magis mirandum, agricolam quendam dormientem noctu boves aratro iunxisse, atque somnô druante arâsse, quod nostrâ tempestate accidisse narratur. Vide Plinium, l. 31. c. 2. ubi plurima mira narrantur de aquis. Timarchus, Nicoclis Paphii filius, in utraque maxilla duplicem dentium ordinem habuisse fertur, teste Plin. l. 11. c. 37. Zame, urbs Africae, fontem habet, qui voces canoras facit, ut scribit Plin. l. 31. c. 2. Zoroastres annos 20. in solitudine solô caseô vixisse, et quô die natus est risisse fertur: cui etiam cerebrum ita palpitabat, ut impositam maum repelleret, Vide Plin. l. 7. c. 16. et l. 11. c. 42.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Look at other dictionaries:

  • quaedam nova consuetudo — A certain new custom …   Ballentine's law dictionary

  • Auspicia Quaedam — (May 1, 1948 ), is an encyclical of Pope Pius XII on world wide public prayers to the Virgin Mary for World peace and the solution of the problem of Palestine, given at Rome at St. Peter s, the first day of May of the year 1948, the tenth of his… …   Wikipedia

  • Auspicia quaedam — Mit der Enzyklika Auspicia quaedam vom 1. Mai 1948 setzte Papst Pius XII. nach seinen Enzykliken Communium interpretes dolorum (1945) und Optatissima pax (1947) die Reihe der Friedensenzykliken fort. Er rief in diesem Rundschreiben für den Monat… …   Deutsch Wikipedia

  • Quaestiones quaedam philosophicae — ( Certain philosophical questions ) is the name given to a set of notes that Isaac Newton kept for himself during his early years in Cambridge. They concern questions in the natural philosophy of the day that interested him. Apart from the light… …   Wikipedia

  • Curando fieri quaedam maiora videmus… — См. Где наболело, там не тронь! …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Tempore quaedam magna fiunt, non summa. — См. Дорого яичко к Светлому дню …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Est quaedam flere voluptas. — См. Слезы наслажденье …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Honesta quaedam scelera successus facit. — См. Удача брага, неудача квас …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • aequitas est correctio quaedam legi adhlbita, quia ab ea abest aliquid propter generalem sine exceptione comprehensionem — /iykwataes est kareksh(iy)ow kwiydam liyjay aed(h)ibata, kwaya asb iya asbest aelakwad proptar jenareylam sayniy eksepshiyowniy komprahenshiyownam/ Equity is a certain correction applied to law, because on account of its general comprehensiveness …   Black's law dictionary

  • equitas est perfecta quaedam ratio qua; jus scriptum interpretatur et emendat; nulla scriptura comprehensa, sed solum in vera ratione consistens — /iykwataes est parfekta kwiydam reyshiyow kwiy jas skriptam intarprateytar et amendat; nala skriptyura komprahensa, sed sowlam in vira reyshiyowniy kansistenz/ Equity is a certain perfect reason, which interprets and amends the written law,… …   Black's law dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.